Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (NIPD) για το σύνδρομο Down και άλλων συχνών τρισωμιών (13,18,Χ,Υ).

Με αυτήν την πρωτοποριακή εξέταση, με μία απλή αιμοληψία, από το αίμα της εγκύου προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια ο κίνδυνος το έμβρυο να έχει σύνδρομο Down ( τρισωμία 21), σύνδρομο Edward’s (τρισωμία 18) και σύνδρομο Patau (τρισωμία 13) καθώς και αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων του φύλου.