ΑΔΕΝΟΪΟΙ

Οι αδενοιοί προκαλούν παθήσεις προσβάλλοντας βλεννογόνους σε πολυάριθμα συστήματα οργάνων (αναπνευστική οδό, γαστρεντερικός σωλήνα, οφθαλμούς και ουρογεννητικό σύστημα).

Μέθοδος:

PCR

Yλικό / Τρόπος Λήψης:

ΕΝΥ, αμνιακό υγρό, κυτταρικό επίχρισμα το οποίο λαμβάνεται με αποστειρωμένο βουρτσάκι–στυλεό και τοποθετείται σε στείρο σωληνάριο το οποίο περιέχει φυσιολογικό ορό ή PBS.

Aποστολή:

Διατηρείται στους 2–8°C μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Xρόνος απάντησης:

1–3 ημέρες

Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία