Πλήρης έλεγχος των μεταλλάξεων του γονιδίου της Κυστικής Ίνωσης CFTR, με τη μέθοδο NGS, 190 € .

Το ΆλφαLAB με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης, όπως έχει οριστεί η 8η Σεπτεμβρίου, συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Γνωρίζοντας την σπουδαιότητα του γενετικού ελέγχου για τον έλεγχο φορέων, προσφέρει τον πλήρη έλεγχο των μεταλλάξεων του γονιδίου της Κυστικής Ίνωσης (GFTR), σε προνομιακή τιμή.

Η Κυστική Ίνωση είναι μια απειλητική για τη ζωή κληρονομική νόσος και οφείλεται σε βλάβες του γονιδίου CFTR. Έχουν ανιχνευθεί περισσότερες από 1500 μεταλλάξεις του γονιδίου, των οποίων η συχνότητα διαφέρει γεωγραφικά και πληθυσμιακά. Στην Ελλάδα, το 4-5% του πληθυσμού είναι φορείς μετάλλαξης του γονιδίου CFTR. Παρόλο, που η πιο συχνή μετάλλαξη στο Ελληνικό πληθυσμό είναι η  ΔF508, ο έλεγχος μόνο αυτής της μετάλλαξης σε ένα άτομο, δε μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο του να είναι κάποιος φορέας Κυστικής Ίνωσης.

Ενημερωτικό έντυπο

                                                                     image cf2